Zpracování osobních údajů

Podnikatel Miroslav Hajšman, se sídlem Střížovice 131, 332 07 Střížovice IČ: 67097651, (dále jen „Správce“), ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR) zpracová tyto osobní údaje kontaktního formuláře:
 • jméno a příjmení
 • e-mail
 1. Jméno, příjmení a e-mail je nutné zpracovat za účelem doručení odpovědi na dotaz kontaktního formuláře z webové adresy https://www.kovo-hajsman.cz/kontakt.html. Tyto údaje budou správcem zpracovány do doby vyřízení dotazu.
 2. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje podnikatele.
 3. Zpracování osobních údajů je prováděno pouze Správcem.
 4. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
 • vzít souhlas kdykoliv zpět - požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Search